Platsens portalsida: Eskilstuna

Sedan 1961 har S:t Eskilskyrkan legat på Båtsmansgatan, ursprungligen som Eskilstuna missionsförsamlings, därefter Equimeniakyrkans (med samarbete med andra frikyrkor som Elimkyrkan i Eskilstuna) församlingskyrka.

Kyrkan är namngiven efter den engelske missionären som dog martyrdöden 1080 i Strängnäs. Eskil bodde i Tuna som senare namngavs efter honom. Sankt Eskil begravdes ursprungligen i en kyrka som låg ungefär på platsen för dagen Slottsskola. Denna kyrka samt ett anslutande kloster revs efter reformationen.

Ytterligare en kyrka namngiven efter Sankt Eskil har rivits. Eskilstuna Missionsförsamling byggde sin första S:t Eskilskyrka 1902 vid Nybrotorget – mittemot Klosters kyrka (invigd 1929) på andra sidan Eskilstunaån.

Gamla S:t Eskilskyrkan, Eskilstuna
Gamla S:t Eskilskyrkan vid Nybrotorget
Av Rudolf Mauritz Bardach / Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet, Public Domain, Länk

Denna kyrka revs 1966, troligen på grund av att dåligt pålningsarbete hade underminerat byggnaden. Församlingens nya kyrka behöll samma namn som den första kyrkan.

Kyrkan på Båtmansgatan ritades av arkitekten Bengt Romare, känd för sitt arbete med Historiska museet i Stockholm. Vid sitt invigningstal av kyrkan noterade han den osäkerhet som den stora skillnaden i formspråk mellan gamla och nya kyrkan kunde orsaka, men han var förhoppningsfull om att församlingen skulle ta sin nya kyrka till sig:

”Det kommer kanske att ta lite tid för en del församlingsbor att vänja sig vid den nya kyrkan. Men jag vill uttala den innerliga förhoppningen att den så småningom måtte bli församlingen ett kärt hem och att församlingen med glädje måtte fira sin gudstjänst där.”

Källa: S:t Eskilskyrkans församlingsblad nr. 1/ 1961

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Delta i diskussionen

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!