Platsens portalsida: Eskilstuna

Ett nytt tingshus med ritningar av Axel Kumlien för det sedan 1881 gemensamma tingslaget för Öster- och Västerrekarne härader stod 1886 klart på Kyrkogatan 3 med den passande fastighetsbeteckningen Vittnet 4. Det uppfördes på västra sidan av Eskilstunaån i stort sett mittemot det gamla tingshuset på östra sidan ån.

Utöver domstolen var även Även Rekarne sparbank under åren 1889 till 1931 verksam i fastigheten. 1932 flyttade banken till egna lokaler på andra sidan gatan, Kyrkogatan8.

Tingshuset verkar ha fortsatt att tjänstgöra efter tingsrättsreformen 1971 som domstolslokal (tillsammans med lokaler i stadshuset) till 1977 då nya lokaler stod färdiga vid Rademachergatan. Efter att domstolepoken avslutats i tingshuset flyttade den kommunala musikskolan in.

Efter att musikskolan i sin tur flyttade till nya lokaler på Gillbergavägen stod lokalerna tomma i mitten av 2010-talet. Det kommunla bolaget Eskilstuna Logistik & Etablering sålde 2018 fastigheten för 14,5 miljoner kronor till Sarneke Group AB, som är verksamt inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.

Sarneke byggde om fastigheten som kontor för den egna verksamheten och personalen i Mälardalen.

På andra sidan Kyrkogatan finns utöver banken Eskilstuna polishus.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!

Hoppa till verktygsfältet