Hoppa till verktygsfältet
Platsens portalsida: Eskilstuna

Eskilstuna tingsrätt ligger på adressen Rademachergatan 8 vid hörnet av Fristadstorget. Här har tingsrätten funnits sedan 1977 efter att verksamheten flyttats från stadshuset.

Tingsrätten bildades 1971 av Eskilstuna rådhusrätt och Livgedingets domsagas tingslag. Det senare tingslagets sammansättning och historia sammanfattas i de följande avsnitten:

Livgedingets domsaga, som hade funnits sedan 1680, fick officiellt tillbaka detta namn 1861. Detta år bestod domsagan av Västerrekarne härads tingslag, Österrekarne härads tingslag, Åkers härads tingslag och Selebo härads tingslag.

Österrekarnes och Västerrekarnes tingslag slogs 1881 samman till Rekarne tingslag som 1886 flyttade till ett nybyggt tingshus på Kyrkogatan i Eskilstuna.

Samma år slogs Åkers tingslag och Selebo tingslag samman till Åkers och Selebo tingslag. Tingsplats var Strängnäs. Tingslaget fick ett nytt tingshus 1907.

Mariefred, Strängnäs och Torshälla var städer och hade rådhusrätt. I slutet på 1940-talet avskaffades deras respektive rådhusrätt. Torshälla införlivades i Rekarnes tingslag 1946. Strängnäs införlivades 1947 i Åkers och Selebo tingslag.

1948 slogs Rekarnes tingslag samman med Åkers och Selebo tingslag till Livgedingets domsagas tingslag. Mariefred förlorade samma år sin rådhusrätt och införlivades i Livgedingets domsaga och tingslag.

Eskilstuna tingsrätts domkrets (domsaga) omfattar Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

År 2020 börjar tiden ta ut sin rätt. Tingsrättens lokaler är otidsenliga och bristfälliga. Tingsrätten kommer därmed att flytta sin verksamhet till om- och tillbyggda lokaler i gamla Myntverket.

Tingsrätten opererar på flera våningplan i den stora byggnaden. På gatuplanet finns butiker, bland dessa Myrornas secondhandbutik.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!