Platsens portalsida: Eslöv

Gamla spritfabriken i Eslöv är en fascinerande plats, inte enbart rent arkitektoniskt och industrihistoriskt, utan även för hur den sedan 1957 nerlagda fabriken har över decennierna lyckats undgå att rivas. Till skillnad från många andra industrihistoriskt värdefulla byggnader i mycket bättre skick, som rivits efter förhastade eller opportunistiska beslut, har spritfabriken levt vidare och förfallit under olika myndigheters beskydd.

Spritfabriken uppfördes ursprungligen 1904 som mjölkpulverfabriken AB Siccator. Verksamheten ändrades 1910 till sprittillverkning av Skånsk Spritförädling AB. Företaget förstatligades 1917 när det köptes upp av AB Vin & Spritcentralen.

Likt många andra industrier med monopolliknande ägarförhållanden koncentrerades tillverkningen alltmer. Från 1800-talets tusentals små brännerier fanns det vid mitten av 1950-talet endast 8 fabriker kvar i landet. Koncentrationen accelererade ytterligare när fabriken i Eslöv stängdes.

Sedan dess har byggnaderna används till olika ändamål som lager, utställningar, svartklubbar mm. Planer på att sanera området och till exempel bygga bostäder har lanserats genom åren och i lokalpressen har man då kunnat läsa om att nu är det dags för rivning.

Senaste idén är att delar av den delvis ruinliknande fastigheten ska byggas om för att kulturskolan ska kunna få mer ändamålsenliga lokaler. Kulturskolan huserar sedan många år i Gamla rådhuset.

Nuvarande ägare är kommunala Eslövs Bostads AB.

På andra sidan järnvägen är Asplunds lagerhus närmsta granne.

Sprittillverkning har genom historien varit en skånsk paradgren och numera har Eslövs kommun åter en världsledande sprittillverkare. Purity Vodka producerar sin kvalitetsvodka i en gammal ekonomibyggnad som tillhör Ellinge slott.

Närliggande platser

Externa länkar

Delta i diskussionen

2 kommentarer

  1. I spritfabriken är min fru född, hennes far Malte Nilsson var disponent till nedläggningen, hans far disponent från starten.

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!