Platsens portalsida: Eslöv

Eslövs allmänning är ett naturreservat i centrala Eslöv. Allmänningen var från början gemensam betesmark. När staden växte utarbetades planer för bebyggelse. Området ansågs dock ha högt geologiskt värde som tydlig jordartsgräns – mötet mellan slättens bördiga moränlera och Mellanskånes blockrika morän. Området blev naturreservat 1919. Reservatet utökades 2010.

Sedan allmänningen blivit naturreservat har växtligheten helt ändrat karaktär: från busk- och trädfattig betesmark till att från 1960-talet ha utvecklats till ädellövskog.

Allmänningen gick under namnet Tåbelund, namngivet efter kjempekvinnan Taabe, som enligt sägnen ska ha bott här. På allmänningen fanns även en gammal ek, Gylde Eg. Den som passerade eken gjorde bäst i att hälsa på trädet för att inte drabbas av otur och motgångar.

På allmänningen finns den s.k. Hundramannastenen. Namnet kommer från tiden före sjukkassorna när föreningar skapades med ett hundratal medlemmar för att kunna ge bistånd till behövande. Föreningarna träffades ibland för större festligheter och området kring stenen var troligen en plats för sådana fester.

Runt stenen hålls en mindre yta öppen för att påminna om hur allmänningen såg ut när den användes till bete.

I allmänningen finns Eslövs vattentorn.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!