Landeryd station

Landeryd station

Landeryd blev en viktig järnvägsknut när den tidigare Halmstad – Nässjö Järnvägar (HNJ) kompletterades med Västra Centralbanans Järnväg (VCJ) med Landeryd som ena ändpunkten för en järnväg som slutade i Falköping.

2018 blev stationen i Landeryd byggnadsminne.

Sedan 2004 verkar föreningen Landeryds Järnvägsmuseum utifrån de gamla lokstallarna.

Hoppa till verktygsfältet