Nässjö vattentornet

Nässjö vattentorn

Stadens distinkta vattentorn (1963) ligger på en kulle ovanför staden. Härifrån har man en fin utsikt över Nässjö. Ännu bättre utsikt ger en webbkamera på toppen av tornet.

Det nuvarande vattentornet ersatte ett äldre torn på samma plats.

I vattentornet finns utöver vattencistern även lokaler för ett lokalhistoriska museum. Det är inte öppet särskilt ofta, men på sommaren hålls det öppet i samband med aktiviteter i hembygdsparken.

Vattentornet utgör ett slags port till hembygdsparken samt hembygdens historia.

Västervik Fiskartorget & Grönsakstorget

Vöstervik torgen

Den stora torgytan nere vid småbåtshamnen och stenpiren består av två olika torg. Vid Grönsakstorget ligger Saluhallen som är ritad av Fredrik Anderberg. Vid gränsen mellan Fiskartorget och Grönsakstorget finns en konstfärdigt utformad vattenpump.

En webbkamera vakar över Grönsakstorget till vänster och det något mindre Fiskartorget nere vid vattnet till höger.

På denna webbkamera syns de båda torgen tydligt med det stora Grönsakstorget till vänster och det något mindre Fiskartorget nere vid vattnet till höger.

Västervik Stora torget & rådhuset med turistbyrån

Västerviks torg & rådhus

Västervik hade rådhusrätt fram till 1960 då Västervik förenades med Tjusts domsaga. Den nya rätten flyttade till nybyggda lokaler på Fabriksgatan vid Stadsparken. Lokalerna utgör numera en del av Västerviks kommunhus.

För den återkommande Västervikturisten kan det kännas överraskande att turistbyrån inte finns i varmbadhuset på Strömsholmen längre. Västerviks turistbyrå finns numera i rådhuset, men i samband med renovering av rådhuset 2014-2015 fanns dock turistbyrån temporärt på Strömsgatan 9.

För den som vill följa vad som händer på Stora torget hemifrån TV-soffan eller i mobiltelefonen har Västerviks-Tidningen, vars huvudredaktion ligger vid torget, satt upp en webbkamera som håller koll på folklivet.

Hoppa till verktygsfältet