Platsens portalsida: Kristianstads kommun

Everöds station vid Hotellvägen är andra generationens stationshus i Everöd. Det uppfördes i samband med att Everöd fick direktförbindelse till Kristianstad-Långebro 1901.

Järnvägen till Everöd hade kommit 1881 med Gärds Härads Järnväg (GJ) från Karpalund till Degeberga. Stationen i Everöd låg drygt en kilometer väster om den nuvarande stationen. Redan 1883 fick Everöd järnvägsförbindelse till Åhus. Denna järnväg utgick från den västliga stationen. Järnvägen passerade platsen för stationen vid nuvarande Hotellvägen.

1898 uppgick GJ i samarbetet Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ), vilket medförde nya järnvägsprojekt. Nu byggdes förbindelsen till Kristianstad. Det nyuppförda stationshuset blev Everöds huvudstation. Gamla stationen döptes om till Everöds lastplats.

Med CHJ:s uppköp av ÖSJ 1936 bortrationaliserades en del linjer som blev överflödiga för det nya bolaget. Everöd förlorade förbindelserna till Tollarp och Åhus som revs upp. Kvar blev spåren till Kristianstad och Degeberga.

CHJ förstatligades 1944. Efterkrigstiden kom att leda till att Everöd förlorade även de kvarvarande linjerna. Persontrafiken till Kristianstad och Degeberga upphörde vid årsskiftet 1971-72. Spåren revs upp på 1990-talet.

Utan järnväg behövs inte en järnvägsstation. Byggnaden fick en ny funktion som bibliotek och senare omvandlades huset till restaurang och pizzeria som numera heter RossoNero.

Vid Resepraktikans besök svävade en glada ovanför stationshuset. Tidigare samma dag hade två glador observerats ovanför Degeberga backar.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!