Platsens portalsida: Götene kommun

Forshem station ligger vid Kinnekullebanan. Forshem började trafikeras 1889 i samband med att smalspåriga (891 mm) Mariestad-Kinnekulle Järnväg (MKJ) invigdes.

Forshem blev en järnvägsknut när smalspåriga (891 mm) Kinnekulle–Lidköpings Järnvägs (KiLJ) avslutande 3 kilometer långa sträcka mellan Hällekis och Forshem invigdes i december 1898. Huvuddelen Lidköping – Hällekis invigdes året innan.

Järnvägen kom att ingå i det större konsortiet Lidköpings Järnvägar som förstatligades 1948. Järnvägen från Lidköping till Forshem breddades 1953 och vidare till Mariestad 1963.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!