Platsens portalsida: Gärdet

I glasmontrar längs innerväggarna finns ett stort antal fantasifulla skalbaggar skapade av Karl Axel Pehrson. Alla har vetenskapliga namn och honorna är precis som i verkligheten större än hannarna. Persson hade en egen skalbaggssamling på 35 000 exemplar, 5000 olika arter, varav några var nya för vetenskapen. På riksmuseets entomolgiska avdelning kunde man hitta honom sent på kvällarna studerandes sin samling som han senare donerade till museet. De 36 montrarna innehöll 246 färgskimrande jätteskalbaggar när stationen öppnade 1967. Många försvann, blev stulna och är ersatta med fotografier från hans vetenskapliga samling.

Guldbaggen är den första och mest kända av hans baggar. Den har delats ut alltsedan 1964.

Platsen i Google gatuvy

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!