Platsens portalsida: Lunds kommun

När man är på plats kan man konstatera, som i Linnés skildring, att kyrkorna i Genarp och Gödelöv inte ligger särskilt långt ifrån varandra. Närheten uppfattas dock olika i Genarp och Gödelöv: Gödelövs kyrka är synlig från Genarps kyrka, men sikten mot Genarp skyms av träden vid Gödelövs kyrka.

Filmens text: Göddelöv och Genarp voro tvenne kyrkor, som icke lågo en fjärdedels kvart ifrån varandra.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!