Platsens portalsida: Götene

Götene fornpark invigdes 1951. I parken som ligger längs Skogsvägen finns ett antal värdefulla byggnader som fraktats till platsen från den omkringliggande bygden.

I parken finns en minnessten som restes år 1900 till minne av lantbrukaren Carl Johansson (ofta ansedd som det moderna Götenes grundare):

”År 1900 restes denna sten som en gärd af tacksamhet åt Lantbrukaren Carl Johansson i Heldesborg för det stora och vackra arbete han nedlagt för Göteneds Stationssamhälle af Wänner från Götened och angränsande socknar.”

Parken sköts av Götene Fornminnes- och Hembygdsförening. Föreningen driver även ett museum som finns i källaren i Centrumhuset.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!