Platsens portalsida: Vänersborgs kommun

Västgöta-Dals regementes övningsplats flyttades 1863 från Nygårdsängen, söder om Vänersborg, till Grunnebo hed.

De stora organisatoriska förändringarna av försvaret i början på 1900-talet påverkade även Västgöta-Dals regemente. Det flyttades till ett annat län, till Halland. I väntan på att kasernerna i Halmstad skulle stå klara placerades år 1902 delar av regementet på Skedalahed utanför Halmstad.

Regementet återsamlades i Halmstad 1906. Då hade regementet döpts om till Hallands regemente (I 16).

Norra Älvsborg kompenserades med att Västgöta regemente år 1916 flyttade in i nybyggda kaserner i Vänersborg.

Närliggande platser

Externa länkar

Sök på Respraktikan:

Delta i diskussionen

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!