Platsens portalsida: Harlösa

Harlösa station invigdes 1906, efter ritningar av Einar Sahlén, när samhället kopplades samman med det skånska järnvägsnätet med Landskrona-Kävlinge-Sjöbo Järnväg (LKSJ) samt Lund-Revinge Järnväg (LReJ). 1910 tillkom Malmö – Simrishamns Järnvägars (MSJ) bana mellan Dalby och Bjärsjölagård.

Planerna var stora för denna centralskånska järnvägsknut, men det viktigaste projektet med att förlänga järnvägen från Bjärsjölagård till Kristianstad blev aldrig av och de olika linjerna fick efterhand allt svagare ekonomi. LReJ köptes efter ett par år upp av Lunds stad och samordnades från 1918 med Lund-Bjärreds Järnväg (LBJ) till Bjärred-Lund-Harlösa Järnväg (BLHJ). Trafiken lades ner 1939, förutom sträckan Harlösa – Revingehed.

LKSJ övergick till SJ 1926. Trafiken lades ner 1954. Persontrafiken på MSJ (förstatligat sedan 1943) upphörde 1955, medan godstrafiken upprätthölls till 1983. Från 1955 till 1982 verkade SJ:s kontaktledningsskola i stationshuset och på bangården.

Eslövs kommun köpte därefter stationshuset och byggde om huset till bibliotek. Spårområdet revs upp och omvandlades till nuvarande Harlösa park.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!