Platsens portalsida: Hässleholm

Skånes Trängkår, T4, omlokaliserades 1907 från Landskrona till nybyggda kaserner i Hässleholm. Byggnadrna ritades av Erik Josephson. 1949 omorganiserades T4 till regemente. 1986 flyttades T4 till Hässleholms garnison. Där reducerades regementet 1991 till en bataljon i Skånska dragonregementet. Bataljonen lades ner 1994.

Under år 2016 fördes en strid om att rädda regementets musikpaviljong från rivning. Kampen slutade med att paviljongen flyttades till en annan del av parken. 2019 kunde man titta på den nyrenoverade paviljongen.

I samband med T4:s flytt till garnisonen frigjordes mycket yta och lokaler som har kunnat användas till många nya verksamheter. Bland annat byggde Norra Skåne ett nytt tidningshus på nytillgänglig mark. Hässleholms bokloppis verkade till och med 2019 i regementets gamla sporthall.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!