Platsens portalsida: Hässleholm

Järnvägen kom till Hässleholm med Södra stambanan 1860. Hässleholm började därefter bli allt viktigare som järnvägsknut. Första bibanan byggdes till Kristianstad och 1865 kunde trafiken invigas på Christianstad-Hessleholms Jernväg (CHJ). Helsingborg-Hessleholms Järnväg (HHJ) öppnades 1875.

Banan mot Markaryd byggdes i två etapper och med olika aktörer. Vittsjö-Hässleholms Järnväg (WHJ) blev klar 1890 och Vittsjö-Markaryds Järnväg (WMaJ), invigdes 1892. Bolagen gick ihop 1897 som Hässleholms-Markaryds Järnväg (HMJ).

Hässleholm fick en stadigt ökande persontrafik vilket ledde till att det ursprungliga stationshuset ersattes av det nuvarande ritat av Folke Zettervall.

Likt på många mindre banor lades persontrafiken ner under 70-talet både på sträckan Hässleholm – Markaryd, men även på mindre stationer längs stambanan. Persontrafiken återupptogs 2013 på flera stationer inom Pågatågssystemet. Sträckan Hässleholm – Växjö har senare överförts till Krösatågen.

I direkt anslutning till stationen finns en busstation. Tidigare hette järnvägs- och busstationen Hässleholms Resecentrum, men efter en större ombyggnad av stationsområdet 2020 heter komplexet Hässleholms Centralstation. 

Bilderna är tagna vid olika tillfällen. Stationen från framsidan och stationen från västra sidan fotograferades vid två tillfällen 2020. Interiörerna är från augusti 2019 dagen efter den stora branden i SJ:s gamla godsmagasin. Branden lamslog trafiken på stationen i flera dagar. Bilden på den runda tillbyggnaden är troligen från 2011.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!