Platsens portalsida: Hässleholm

Hässleholms garnisons militära verksamhet invigdes när Skånska Pansarregementet (P 2) 1947 flyttade från Helsingborg till nya lokaler i Hässleholm.

1963 ändrades namnet på regementet till Skånska Dragonregementet för att vårda minnet av regementets historia som kavalleriregemente.

Regementskollegorna på Skånska Trängregementet T 4 flyttade in på garnisonen 1986 från sina kaserner i nordöstra Hässleholm. Detta regementet reducerades 1991 till en trängkår underställd P 2. Trängkåren lades ned 1994.

Wendes Artilleriregemente A 3 från Kristianstad flyttade in 1994 på T 4:s gamla område. Artilleriregementets sista tid i Hässleholm varade till nedläggningen 2000. Samma år lades även P 2 ned.

Två minnesstenar har rests till minne av Skånska Dragonregementet P 2 och Wendes Artilleriregemente A 3. En minnessten över T 4 finns vid dess gamla kaserner.

Om P 2:s minnesten: ”Minnesmärke av Bjäragranit, rest 2000-12-04 av den siste chefen för Skånska dragonbrigaden, överste Lennart Svensson”

Om A 3:s minnessten: ”Minnesmärke av röd granit rest år 2000 samt två fältkanoner m/1886. Minnesmärket är inhägnat med kätting och stenstolpar.”

Det finns ytterligare en minnessten från 1959 över P 2:s och dess föregångare på garnisonsområdet.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!