Platsens portalsida: Hässleholm

Garnisonsområdet invigdes 1947 när Skånska Pansarregementet P2 flyttade från Helsingborgs kaserner. Pansaregementet fick 1963 sitt nya namn Skånska Dragonregementet för att anknyta till dess historia av kavalleriregemente. Namnbytet berodde på att samma år överfördes Norra Skånska Regementet (Kristianstad) och Södra Skånska Regementet (Ystad, Revingehed) till pansartrupperna med beteckningarna P6 respektive P7.

En minnessten sattes upp 1959 för att påminna om regementets historia och dess föregångare. Detta var innan namnbytet.

På framsidan av stenen står:

KUNGL SKÅNSKA PANSARREGEMENTET. TILL MINNE AV VÅRA FÖREGÅNGARE

RAMSWÄRDS RYTTARE 1678-1695

SÖDRA SKÅNSKA KAVALLERIREGEMENTET 1698-1805

SKÅNSKA KARABINJÄRERNA 1805-1822

SKÅNSKA DRAGONREGEMENTET 1822-1927

SKÅNSKA KAVALLERIREGEMENTET 1927-1942

STENEN REST 1959

På baksidan av stenen finns ett tillägg från 1963:

KUNGL SKÅNSKA DRAGONREGEMENTET ÅTERUPPSATT 1963

TROHET ANSVAR RÄTTRÅDIGHET

1959 kunde ingen ana att regementet skulle läggas ner 2000. Lika osannolik var en framtid med garnisonen som den sista förbandsplatsen för ytterligare två regementen: T4 (Nedlagt 1991) och A3 (Flyttat från Norra Åsum 1994. Nedlagt 2000).

I närheten av gamla huvudingången finns ett par minnesstenar till minne av de nedlagda regementena.

Regementets område och lokaler har fyllts med annan verksamhet som skolor, förråd och Hässleholms Modelljärnvägsförening.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!