Platsens portalsida: Hässleholm

Med avvecklingen av stora delar av den svenska försvarsmakten från början på 1990-talet förlorade mängder av byggnader och lokaler sina funktioner. I många fall fylldes lokalerna med nya aktiviteter.

Hässleholms Modelljärnvägsförening (HMJF) bildades 2004. Föreningen flyttade 2013 med sin modelljärnväg till rymliga lokaler i den gamla miloverkstaden som underhållit olika typer av militära fordon. Verkstaden fanns på Hässleholms garnison.

Föreningen kunde utveckla sitt ambitiösa projekt med att bygga en kopia i skala 1:87 av järnvägsknuten Hässleholm i slutet av 1960-talet (efter att högertrafik hade införts 1967). Målet är att bygga upp alla järnvägsstationer inom Hässleholms kommun. Några samhällen är klara medan andra finns endast på planeringsstadiet.

Utbyggnadstakten av den stora modelljärnvägen fick sig en ordentlig knäck av Coronaviruset. Antalet öppna visningar av anläggningen skars ner drastiskt, vilket även medförde att intäkterna minskade kraftigt, vilket i sin tur medför att pengar saknas för den ursprungliga utbyggnadsplanen.

Resepraktikan tog sig en titt på banan i mitten av juli och kunde konstatera att föreningen skötte uppdraget med att hålla avstånd och minska eventuell smittspridning på ett exemplariskt sätt.

Föreningen har inte hunnit bygga klart Ballingslövs samhälle norr om Hässleholm, än mindre Hästveda. I Hästvedas fall finns ett modelljärnvägssällskap som håller på att bygga upp en modell av Hästveda station i den gamla Sparbanksbyggnaden.

Minnet av miloverkstaden lever kvar med en minnesplakett på en yttervägg. Här berättas att verkstaden stängde när hela garnisonen lades ned 2000-07-01. Vid grinden in på området finns även en gammal orienteringsskylt som visar på verksamheterna i verkstaden. Denna informationsskylt har varit inaktuell i tjugo år nu.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!