Platsens portalsida: Hästveda

Hästveda är en lokaltrafikstation längs Södra stambanan som trafikeras av Krösatågen mellan Hässleholm och Växjö. Stationen invigdes 1862. Den ursprungliga stationen brann upp efter några år och ersattes med den nuvarande.

Med invigningen av normalspåriga Hästveda – Karpalunds Järnväg (HKJ) 1886 blev Hästveda en järnvägsknut. Under storhetstiden gick det under somrarna rentav badtåg mellan Hästveda och Åhus station.

1898 gick HKJ samman med Gärds Härads Järnväg (GJ), Hörby-Tollarps Järnväg samt Eslöv-Hörby Järnväg (EHJ) till Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ). Kristianstad-Hässleholms Järnvägar köpte upp bolaget 1936. Detta bolag förstatligades 1944.

Både person- och godstrafiken mellan Hästveda och Glimminge lades ned 1969. Spåren revs upp 1985. Passagerartrafiken på stambanan upphörde i mitten på 1970-talet. Tågen började åter trafikera Hästveda från mitten av december 2013 med Pågatåg Nordost.

Som slutstation på HKJ fanns ett lokstall med vändskiva. Lokstallet är rivet medan vändskivan räddades till eftervärlden och finns nu på Järnvägsmuseet i Kristianstad.

I det gamla stationshuset finns numera lunchrestaurangen Lokmästaren. Restaurangens buffébord står i det gamla burspråket som förr användes av tågklarerarna för att få överblick över spårområdet. Restaurangen är i juni 2020 till salu. Vad eventuella köpare tänker göra med byggnaden är oklart.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!