Hoppa till verktygsfältet
Platsens portalsida: Högsby

Högsby kyrka med sitt höga torn vakar över nejden och Emåns dalgång. Kyrkans historia kan spåras tillbaka till 1200-talet.

Sedan dess har kyrkan byggts om, förstorats och utökats under seklernas gång. Tornet stod färdigt 1774. En större ombyggnad genomfördes 1885 efter ritningar av Axel Fredrik Nyström.

I kyrkan finns en långsmal runsten som ursprungligen stod ett stycke söder om kyrkan. Stenen murades in för kyrkobygget i marknivå och fram till 1885 kunde man läsa inskriptionen ”Sigtrygg lät sätta denna sten efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe …”

Vid 1885-års kykobygge kom någon på idén att åter använda stenen som byggnadsmaterial – denna gång 15 meter upp i klocktornet. Runstenen har sedan dess plockats ner igen och kan beskådas i vapenhuset.

Mellan kyrkan och Emån finns en minnessten rest 1938 över byskomakaren och folklivsskildraren Jonas Stolt (1812-1883). Stolt nedtecknade mycket noggranna skildringar över allmogelivet i bygden. Högsbyborna är mycket stolta över Jonas Stolt, det finns/ fanns åtminstone ytterligare två minnesmärken över honom: en skulptur framför kommunhuset samt en sten vid hans hem i  Hanåsa.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!