Platsens portalsida: Vaggeryds kommun

Hooks herrgård har en lång historia som sträcker sig tillbaka till åtminstone medeltiden. I början av 1400-talet testamenterades Hooks by till Nydala kloster, i vars ägo det förblev tills Gustav Vasa på 1500-talet drog in godset till sin privata egendom.

Under stormaktstiden startades ett antal projekt med manufakturer och fabriker för att producera varor som ylle till armén. Ett framgångsrikt företag var järnbruket vid Lindefors bruk som grundades 1728 och var i olika former verksamt till 1880-talet. Järnbruket hämtade malm bland annat från Taberg, men utnyttjade även den lokala sjömalmen.

Därefter styrdes produktionen över till trämassa- och träsliperifabrik. Senare vidgades produktionen till bland annat konstläder och kartong. 1951 tog dock bruket historia slut då verksamheten flyttades till Götafors.

Järnvägen kom till bygden 1880 med Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ). Till en början var Hok ändpunkten för järnvägen (eller Lindefors som stationen och samhället hette till 1894); efter några år anslöts järnvägen till Södra stambanan i Nässjö.

Munksjö AB köpte egendomen årskiftet 1912-1913. Från 1923 arrenderades huvudbyggnaden och flyglarna ut till friherrinnan Lillemor Åkerhjelms pensionatsrörelse. Munksjö sålde 1963 herrgården med marker till Sigvard Edberg och Steiner Öster. Sedan dess har familjen Edberg utvecklat herrgården till en framgångsrik konferens- och spaverksamhet.

Nuvarande huvudbyggnaden började byggas 1778 och kompletterades några år sedare med flyglarna. En golfbana anlades 1934. Från denna bana har sedan två artonhålsbanor växt fram: Parkbanan, 1984 och Skogsbanan, 1992.

Det går bra för Hooks herrgård. En stor utbyggnad av restaurangen har påbörjats. Invigning planerad under 2019.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!