Platsens portalsida: Hörby

Hörby har sedan urminnes tider varit en viktig ort i centrala Skåne. Riksvägen mellan sydvästra Skåne och Kristianstad gick via Hörby, vilket innebar att samhället växte fram vid kyrkan, Gamla torg och gästgivaregården. Hörby fick ännu större betydelse med Frosta härads tingshus från 1697 vid torget samt att det började hållas marknader på 1700-talet.

Järnvägen kom att minska Hörbys relativa betydelse, då rollen som central knutpunkt i området övertogs av Eslöv. Vid sekelskiftet var dock Hörby fortfarande en viktig järnvägsknut. Kring sekelskiftet 1900 revs gästgivaregården och ersattes av ett ståtligt hotell.

Hörby Hotell stod färdigt 1901 efter ritningar av Alfred Arwidius. Att hotellet bytte namn till Stora Hotellet berodde på att när hotellet fick ny ägare hade denne med sig porslin från Stora Hotellet i Norrköping. Det var därmed lämpligt med namnbyte.

I fastigheten har det funnits olika verksamheter. I början på 2010-talet fanns bland annat kommunens turistinformation och från 2012 flyttade ett daghem in i lokalerna på bottenvåningen.

Hotellet kom till stora delar att byggas om till bostäder, men tre rum för uthyrning höll igång hotelltraditionen. Sommaren 2020 finns företagets hemsida kvar, men hotelleverksamheten/ rumsuthyrningen har stängt.

Även Boijertz café på Gamla torgs andra sida har stängt pga konkurs. Caféverksamheten fortsätter under nya ägare i Eslöv och Höör.

Hörby kyrka ligger vid torgets sydvästra hörn.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!