Platsens portalsida: Hörby

Hörby museum ligger inrymt i det gamla tingshuset. Detta tingshus ersatte ett äldre tingshus från 1697 vid Gamla torg. Tingshuset brann i början på 1880-talet. Frosta härads tingshus byggdes på nuvarande plats vi stationen 1885 efter ritningar av Salomon Sörensen.

1916 skapades Frosta och Eslövs domsaga med tingsställe i Hörby och Eslöv. I samband med tingsrättsreformen 1971 inrättades Eslövs tingsrätt och verksamheten i Hörby upphörde.

I museet finns bland annat ett rum om Victoria Benedictsson. Vid Resepraktikans besök var museet stängt för allmänheten. Detta berodde bland annat på att museet inte hade löst problematiken med tillgänglighetsanpassning. Coronaepedemin kan också ha haft betydelse för nedstängningen.

Arbetet på museet hade inte avstannat pga detta utan personalen digitaliserade museets bestånd.

Gamla tingshuset ligger vid Hörbys nya centrum som skapades med järnvägensankomst. Tvärs över Nygatan ligger biblioteket (fd hotellet) och på andra sidan Vallgatan finns gamla järnvägsstationen.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!