Platsens portalsida: Hörby

Vägen söderut mot Ystad från Gamla torg gick förr över Hörbyån. Sedan 1825 gick Ystadvägen över en trespanns kallmurad stensbro som byggts av byggmästare Magnus Cederholm i Högseröd.

Denna bro blev över tid otillräcklig och kompletterades med en fackverksbro längs Nygatan. Med ökande och allt tyngre trafik kom fackverksbron att ersättas av den nuvarande betongbron 1950.

Under byggnadstiden leddes trafiken över stenbron, vilken inte tog någon större skada. Senare repararationer har återställt bron i gott skick. Numera är det endast tillåtet för gång- och cykeltrafikanter att ge sig ut på bron.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!