Platsens portalsida: Vinsta

Johannelund är den ur trafikantsynpunt minst använda stationen. Fram till 1997 var den endast öppen under högtrafik. Stationen ligger nära Johannelunds industriområde.

Statarbostaden Johannelund har gett namn till stationen. Den revs på 1960-talet.

Johannelunds station har ingen konst.

Platsen i Google gatuvy

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!