Platsens portalsida: Norrköping

Johannisborg var ett slottsbygge som igångsattes av hertig Johan (1589-1618). Tanken var att hertigen och hans hustru skulle bosätta sig i borgen, men båda dog innan borgen stod färdig 1639.

Efter drottning Kristinas tronavträde gavs hon intäkterna från borgen och Norrköping till sitt underhåll. Efter hennes död tillföll borgen staten. Underhållet på borgen var eftersatt och borgen kunde inte bjuda något motstånd mot de ryska härjningarna 1719. Borgen brändes ned tillsammans med borgen.

Borgen byggdes inte upp igen utan delar av ruinen användes som byggmaterial till andra byggen. Porttornet byggdes upp på 1930-talet.

Borgens vallar fanns kvar till 1913 då två av vallarna hamnade under SJ utbyggnad av sinverksamhet. På 1980-talet uppfördes en postterminal mellan ruinen och själva staden.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!