Platsens portalsida: Filipstad

John Ericsson föddes 1803 i Långbanshyttan, Värmland. Han lämnade Sverige som 23-åring för ett helt liv i utlandet. Först i Storbritannien och därefter i New York fram till sin död 1889. Den berömde uppfinnaren ville dock bli begravd i hemlandet.

Ett omfattande projekt för att ge Ericsson en värdig begravning och viloplats igångsattes från både amerikansk och svensk sida.

Ericssons stoft fördes över Atlanten av den amerikanska kryssaren Baltimore till Stockholm. Från Stockholm fraktades kistan med tåg till kyrkan i Filipstad. Här kom stoftet att vänta i fem år på att det storstilade monumentet skulle färdigställas.

Monumentet ritades av arkitektfirman Hedlund & Rasmussen i Göteborg. Till byggnaden användes endast inhemska material som lokal filipstadsgranit till grunden; uddevallagranit till överbyggnaden; kolmårdsmarmor till sarkofagen samt täljstensgolv från Yxhults stenhuggeri.

Det tog finstenhuggaren Simon Johansson 641 arbetstimmar att hugga in inskriptionen Fäderneslandet åt John Ericsson.

Högst upp på en jordglob vaktar en nordamerikansk örn med  eklöv i näbben. Monumentet invigdes den 31 juli 1895. Statens Fastighetsverk förvaltar byggnaden.

 

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!