Platsens portalsida: Karlskoga

Boåsberget är ett område norr om Bofors industriområde, som har en stark koppling till detta område. På toppen av berget finns Bofors Herrgård som från slutet av 1930-talet och några decennier framåt var Bofors’ disponent- och representationsbostad.

I berget under herrgården, eller disponentvillan i folkmun, finns stora bergrum ursprungligen utsprängda för militärproduktion och lager. Numera används bergrummen enbart till lager och fastighetsvärden Booforsen presenterar i  videon nedan fantasifulla förslag till vad som kan lagras nere i berget.

Likt under andra delar i Karlskoga finns det underjordiska tunnlar mellan Boåsberget och industriområdet.

Herrgården tillhör sedan 2016, efter några år i privat ägo,  fastighetsbolaget.

Bloggen Skymningsläge har en mycket detaljerad rundvandring i bergrummen i Boåsberget. Här får man bland reda på att det i sann James Bond-anda finns en trappa och ett hisschakt som leder mellan bergrummen och disponentvillans källare.

Booforsens Fastighets AB har lagt ut en film om sin verksamhet som fastighetsförvaltare över Bofors gamla industriområde samt bergrummen i Boåsberget.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!