Platsens portalsida: Karlskoga

Det går inga reguljära  persontåg till Karlskoga längre. Det var ett tag sedan. Persontrafiken försvann redan 1966 och järnvägsstationen revs 1973. Dock finns järnvägen kvar. Det går fortfarande godståg mellan Strömborg på Västra Stambanan och Bofors industriområde. Från Bofors till Nora finns också spåren kvar. De underhålls av den livskraftiga Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ).

Järnvägstrafiken genom Karlskoga handlade inte primärt om att transportera människor mellan olika befolkningscentra, utan Nora-Karlskoga Järnväg och dess efterföljare Nora Bergslags Järnväg (NBsJ/ senare NBJ) byggdes för att malmen i Nora bergslag skulle kunna transporteras till järnbruken i Bofors och Degerfors, för att sedan som mer bearbetade produkter fraktas till hela världen från den egna hamnen Otterbäck vid Vänern.

Karlskoga ligger strategiskt  längs E 18 mellan Karlstad och Örebro. Det går busslinjer i alla vädersträck. Linje 500  går mot Karlstad med Värmlandstrafiks gula bussar. Linje 500 mot Örebro är däremot målad i Örebro länstrafiks blå färg.

Från Busstorget kommer man via en park och en parkeringsplats  ner till vägen där stationen och stationsområdet låg förr.  (Markerad  på kartan nedan med orange nål)

Vid stationen finns en rondell med tre stegrande hästar. Det är skulpturen Da Capo (1999) av konstnären Göran Persson. Skulpturen är ett minnesmärke över Karlskoga som cirkusstad – över Baptista Mijares-Schreiber (1886-1956), hennes berömda häst  Menelik, samt hennes och maken Jesús (Chuy) Mijares (1893–1955) Cirkus Mijares-Schreiber.

 

Karlskoga busstation och platsen med gamla järnvägsstationen markerad

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!