Platsens portalsida: Karlskoga

Karlskogatrakten var glest befolkat när Karl IX år 1586 beslöt att det skulle byggas en kyrka vid Möckelns bodar. En liten kyrka (nuvarande sakristian) stod färdig i början på 1600-talet.

Kyrkan byggdes successivt ut under 1600- och 1700-talet. Kyrkan fick sitt nuvarande  yttre utseende efter att den byggts ut med korsarmar i början på 1700-talen.. Invändigt målades äldre målningar över med vit färg 1774. Målningarna togs åter fram vid en renovering 1946-47.

Likt de flesta andra kyrkor har det genomförts större renoveringar för att rätta till skador, men även för att höja standarden i kyrkobyggnaden. El har dragits in, centralvärme installerats osv.

Vid Resepraktikans besök arbetade en elfirma med att installera ett  brandlarm. En församlingsanställd informerade Resepraktikans reporter:  Började det  tjuta var det ingen fara på taket. Det var bara de olika larmen som testades.

Selma Lagerlöf konfirmerades i kyrkan.

 

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Sök på Respraktikan:

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!