Platsen finns inte i gatuvyn om den nedre rutan är svart. Genom att flytta den gula figuren i övre rutan kan man se ifall det finns gatuvygator (blåmarkerade) i närheten.

Notera att de två kartorna är sammanlänkade. Flyttar man den gula figuren i övre rutan ändras gatuvyn efter den nya platsen som figuren befinner sig på. Ser man sig omkring i det nedre fönstret vrids figuren i det övre fönstret efter de nya perspektiven i gatuvyn.