Eskilstuna gamla lasarettet/ konstmuseum

Månen och Venus 190102

På Nyforssidan vid Eskilstunaån på Kyrkogatan 9 färdigställdes Eskilstuna lasarett 1871. Verksamheten växte och stadens sjukvård kom att samlas på nuvarande Mälarsjukhusets område. 1937 omvandlades […]

Hästveda Resepraktikan HK

Resepraktikan HK, Hästveda

Resepraktikans huvudbas ligger sedan våren 2020 i ett kombinerat bostadshus med affärslokaler. Från början fanns en blomsterhandel i fastigheten, men efter en större om- och […]

Höör Kvarteret Mejeriet

Kvarteret Mejeriet Höör

Det enda som indikerar att att detta var platsen för Höörs Mejeri är kvartersnamnet. Mejeriet dukade under först genom rationaliseringar inom mejeribranschen, därefter fann byggnaderna […]

Linköping Gamla vattentornet

Gamla vattentornet Linköping

Gamla vattentornet stod färdigt på Kanberget 1910. En fyrkantig jugendskapelse i Helsingborgstegel. Mönsterteglet kom från Hyllinge och dörröverstyckena var från Tornby kalkstensbrott i Fornåsa socken. […]

Norrköping Gamla vattentornet

Norrköping Gamla vattentornet

Gamla vattentorn som har tagits ur bruk brukar ibland byggas om till nya intressanta funktioner. Gamla vattentornet i Norrköping byggdes 1904-07 efter ritningar av Werner […]

Utö Fängelset och Slottet

"Fängelset" Utö

”Fängelset”, även kallat ryssfängelset har aldrig varit fängelse. Huset heter så för att det är byggt med en hel meter tjocka stenväggar av gruvsten. ”Slottet” […]

Vänersborgs fängelse

Vänersborg fängelset

Det svenska fängelsesystemet moderneriserades efter amerikanska och europeiska förebilder i mitten av 1800-talet. Ett system med länscellfängelser byggdes i residensstäderna runtomkring landet. Arkitekt för dessa […]

Västervik Slottsholmen

Västerik Slottsholmen

Mitt i Gamlebyviken ligger Slottsholmen och Stegeholms slottsruin. Slottet anlades ursprungligen före 1370. Den förstördes ett antal gånger (och byggdes upp igen) som 1436 av […]