Linköping Gamla vattentornet

Gamla vattentornet Linköping

Gamla vattentornet stod färdigt på Kanberget 1910. En fyrkantig jugendskapelse i Helsingborgstegel. Mönsterteglet kom från Hyllinge och dörröverstyckena var från Tornby kalkstensbrott i Fornåsa socken. Ritningarna var av Axel W Brunskog.

Staden växte och fick ett ökande vattenbehov. Gamla tornet räckte inte längre till och ersattes av Nya vattentornet 1958.

Tornet stod oanvänt några år, men fick en ny funktion 1988 när tornet byggdes om till bostadshus. Ritningarna till ombyggnaden stod Lars Brunskog för – dotterson till Axel W Brunskog.

Norrköping Gamla vattentornet

Norrköping Gamla vattentornet

Gamla vattentorn som har tagits ur bruk brukar ibland byggas om till nya intressanta funktioner.

Gamla vattentornet i Norrköping byggdes 1904-07 efter ritningar av Werner Northun.

1980 hade tornet spelat ut sin roll och ersattes med ett nytt torn i södra Norrköping. 1999-2001 byggde HSB om tornet till ett tretton våningar högt studentboende med 62 lägenheter. För att göra studenterna ännu gladare skapades även en studentpub i tornet.

Utö Fängelset och Slottet

"Fängelset" Utö

”Fängelset”, även kallat ryssfängelset har aldrig varit fängelse. Huset heter så för att det är byggt med en hel meter tjocka stenväggar av gruvsten.

”Slottet” kallade några gruvarbetarfamiljen sitt hem. Egentligen var just det stora huset den sämsta varianten av bostad. Fyra familjer delade ett våningsplan och rummen var öppna mot varandra.

Många författare, diktare och konstnärer har vistats på ön. Anders Zorn målade badande kvinnor i det vackra ljuset på ön.

På 1890-talet bodde Gustav Fröding några somrar på Slottet. Här diktade han bland annat Morgondröm som ingår i samlingen Stänk och flikar.

Jag sov och jag drömde
om Ariens land,
där solguden tömde
med givmild hand
kring allt överallt i en lycklig ängd,
som sedan vulkaniskt vart bränd och sprängd,
sitt liv, sina håvors mängd.

Läs fortsättningen på Projekt Runeberg.

Vänersborgs fängelse

Vänersborg fängelset

Det svenska fängelsesystemet moderneriserades efter amerikanska och europeiska förebilder i mitten av 1800-talet. Ett system med länscellfängelser byggdes i residensstäderna runtomkring landet. Arkitekt för dessa byggnader var Carl Fredrik Hjelm.

I Vänersborg stod fängelset med 95 celler klart 1851. Under de kommande 145 åren moderniserades fängelset efter hand med elektricitet och fler fönster för att öka trivseln för de intagna.

1995 lades fängelset liksom flera andra fängelser från samma generation ned. I Vänersborg ersatte den nybyggda anläggningen i Brinkeberg det gamla fängelset.

I början av 2000-talet rådde det brist på fängelseplatser. Planer fanns för att återuppta verksamheten, men några år senare byggdes fängelset om till lägenheter och bostadsrättsföreningen Borgen bildades 2004. Fängelset hade kallats Borgen.

Fängelset ersatte ett Kronobageri från 1749 som hade ritats av Carl Hårleman.

Fängelset är främst känt i svensk kulturhistoria för Fridas bok av Birger Sjöberg, där Frida utbrister:

”Släpp fångarne loss, det är vår!
Var mänska i sin själ
i grunden vill så väl!”

Västervik Slottsholmen

Västerik Slottsholmen

Mitt i Gamlebyviken ligger Slottsholmen och Stegeholms slottsruin. Slottet anlades ursprungligen före 1370. Den förstördes ett antal gånger (och byggdes upp igen) som 1436 av tjustborna under Bo Knutsson, 1517 av danskar, 1677 av danskar. Denna gång byggdes slottet inte upp igen.

På Slottsholmen har det även funnits restaurangverksamhet. Trärestaurangen brann upp den 15 juni 1950 och ersattes 1952 av en ny byggnad, ritad av Gösta Åbergh. Efter långdragna förhandlingar påbörjades ett bygge för att ersätta restaurangen.

Slottsholmen år 2018 ser mycket annorlunda ut jämfört med Resepraktikans besök 2013. Borta är den för ön proportionerligt stora restaurangen och ersatt av ett höghus för privatboende. 

Det största årliga eventet på Slottsholmen är Visfestivalen som hålls årligen i ruinen. 

Norr om Slottsholmen ligger halvön Gränsö med sevärdheter som Västerviks museum. Söder om holmen ligger Strömsholmen.