Liljeholmskajen

Liljeholmskajen

Det gamla industri- och bostadsområdet Årstadal befinner sig i slutfasen av en omvandling av byggföretaget JM till bostadsområdet Liljeholmskajen.

De flesta byggnaderna är färdigbyggda, men ett par fastigheter som Kajplats 6 befinner sig i mars 2019 under uppbyggnad.

Utöver bostäder och restauranger har bland annat Svenska kyrkan etablerat sig på kajen. På andra sidan Sjöviksvägen öppnar Stockholms stadsarkivs nya bebyggelsearkiv.

Det var framför allt höjden och den varierade arkitekturen som Resepraktikans reporter slogs av vid sitt besök i området.

Ett upprop för bevarandet av hela Årstaskogen fanns uppsatt på ett plank längs kajen.

Nässjö fd Folkets park

Nässjö Folkets park 2016

Nässjö Folkets park fanns under åren 1907-2011 då det såldes till kommunen. Föreningen hade inte resurser att driva vidare parken och kommunen var mer intresserad av marken än byggnaderna på området.

Teatern, dansrotundan, minigolfbanan och annat fick ge vika för ett nytt bostadsområde med radhus och villor.

Den pampiga ingången från 1917 finns dock kvar för att minnas om tider med underhållning, dans och allmänt hålligång!

Resepraktikan har besökt parken före, under och efter rivningen av den trivsamma folkparken, vilket kan ses i bildspelet nedan.

Västervik Tändstickanområdet

Västervik tändstickan

Västervik var på sin tid en av de stora tillverkningsorterna av tändstickor. Västerviks tändsticksfabrik var verksam 1856-1968 på nuvarande Tändstickanområdet. Tändsticksfabriken Grantorpet något bortom tändstickanområdet var verksam 1897-1923.

1903 blev fabriken en del av Jönköping-Vulcan. Som störst var Västerviks tändsticksfabrik under 1920-talet med mellan 700 och 800 anställda.

Efter nedläggningen började fabriksområdet förfalla och på 2000-talet revs det mesta för att från mitten av decenniet ge plats åt bostadsbebyggelse. Det som finns kvar av fabriken är bland annat grindarna och en villa.