Dalbobron

Dalbobron Vänersborg

Dalbrobon i Vänersborg korsar Trollhättekanalen. Bron stod klart 1963. Den är 568 meter lång, segelfri höjd 15,5 meter. Bron är öppningsbar. Under bron fanns 2013 sevärd …

Getabäck: Hemresan

Getabäck: Hemresan

Linné passerade Getabäck även på vägen hem till Uppsala. Se första filmen om Getabäck.