Broar vid Strömsholmen, Västervik

Västervik broarna vid Strömsholmen

Strömsholmen knyts samman med fastlandet med två broar över Lilla Strömmen.

Mellan Strömsholmen och Slottsholmen finns endast en bro över Stora Strömmen. Denna bro är öppningsbar. Vilka regler som gällde (2013) fanns utskrivna på ett a4-paper i fönstret på manövertornet. Mellan 1 maj och 30 september öppnades bron vid behov två gånger om dagen. Mellan 15 november och 1 april hölls bron stängd för privat sjötrafik.

Stegeholms kanal går genom Stora Strömmen.

Gäddeforsabron

Gäddeforsabron

Gäddeforsabron är egentligen två broar över Solgeån i Björkö socken, Vetlanda kommun. Den nya betongbron från 1932 ersatte den äldre stenvalvsbron. Båda broarna finns kvar, men det finns inga uppgifter om hur gammal den äldre bron är.

Vid bron finns en liten rastplats för de resenärer som vill avnjuta medhavd matsäck till tonerna av Solgeåns sorl.

Prästängen & Driveån Osby

Prästängen och Driveån Osby

Prästängen ligger mellan kyrkan och Osbysjön. Driveån rinner ut i Osbysjön. Ordet os betyder åmynning så Osby betyder byn vid åmynningen – i det här fallet Driveån.

Prästängen fick två nya invånare under våren 2012: Apan Göran och kaninen Lisa. Dessa hade skapats av konstnären och mediaprofilen Peter Apelgren, konstnären Sven-Ingvar Johansson och Finja betong.

Konstverken medverkade sedan i TV-programmet Konstkuppen som sändes den 14 januari 2013.

Kaninen blev dock ensam redan sommaren 2013 när någon marodör brände upp apan. Efter en längre diskussion bestämdes det att en ny apa skulle tillverkas. Den 6 juni 2015 kunde Göran 2.0 invigas bredvid Lisa. Båda täcks numera av ett tjockt och eldfast lager av betong.

Vänersborg järnvägsbron

Vänersborg järnvägsbron

Den över 100 år gamla järnvägsbron i Vänersborg har ett ärofullt förflutet. Vid invigningen 1916 var bron Europas längsta enarmade klaffbro med en fri spännvidd på 40 meter. Det krävdes en motvikt på 400 ton för att kunna lyfta bron för båttrafiken på Trollhätte kanal.

Den svenske konstruktören  hette Ernst Nilsson men själva brokonstruktionen var utvecklad av den amerikanske ingenjören Joseph Baermann Strauss. Denne amerikanske konstruktör är kanske mest känd för Golden Gate-bron i San Fransisco.

En ursprunglig järnvägsbro stod klar 1866-1867 då Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg (UWHJ) invigdes. Under åren 1909- 1916 byggdes Trollhätte kanal om och då behövdes det även en ny bro. Järnvägsbron ligger i anslutning till Vänersborgs järnvägsstation.

Dalbobron ligger norr  om järnvägsbron.

(Fakta hämtad från Rickard Skölds artikel Järnvägsbron firar 100 år av spännande historia i ttela, 25 augusti  2016)

 

Värnamo Åbron

Månen och Venus 190102

Värnamo växte upp kring ett vadställe vid Lagan. Senare byggdes Åbron. Numera går trafiken genom Värnamo inte över Åbron längre.

Till höger finns skulpturen Innocence av Carl Eldh.

Bredvid denna skulptur finns en byst av Hanna Ouchterlony (1838-1924), som grundade svenska Frälsningsarmén°. På andra sidan ån syns Missionskyrkan° i Värnamo.

Bredvid Ouchterlony finns en stenlabyrint.