Karlskoga Boåsberget & Bofors herrgård

Karlskoga vapen: Av Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2513322

Boåsberget är ett område norr om Bofors industriområde, som har en stark koppling till detta område. På toppen av berget finns Bofors Herrgård som från slutet av 1930-talet och några decennier framåt var Bofors’ disponent- och representationsbostad.

I berget under herrgården, eller disponentvillan i folkmun, finns stora bergrum ursprungligen utsprängda för militärproduktion och lager. Numera används bergrummen enbart till lager och fastighetsvärden Booforsen presenterar i  videon nedan fantasifulla förslag till vad som kan lagras nere i berget.

Likt under andra delar i Karlskoga finns det underjordiska tunnlar mellan Boåsberget och industriområdet.

Herrgården tillhör sedan 2016, efter några år i privat ägo,  fastighetsbolaget.

Bloggen Skymningsläge har en mycket detaljerad rundvandring i bergrummen i Boåsberget. Här får man bland reda på att det i sann James Bond-anda finns en trappa och ett hisschakt som leder mellan bergrummen och disponentvillans källare.

Säffle Villa Billerud

Villa Billerud, Säffle

Villa Billerud är ett  Exclusive Bed & Breakfast som ligger på Forskningsvägen bakom Billeruds bruk i Säffle.

Företaget Billerud byggde en disponentbostad i början av 1900-talet, men under den legendariske industrialisten Christian Storjohann (1868-1954) blev underhållet eftersatt. Efter Storjohann-epoken dömdes huset ut som fallfärdigt och en ny, representativ disponentbostad stod 1959 klar på samma plats som den gamla villan.

Några industrikonjunkturer senare omvandlades bostaden till kontor. Efter ytterligare några konjunkturcykler och ägarbyten tog nuvarande ägaren över 2004. Huset restaurerades till sin tidigare modernistiska prakt och används  numera som privatbostad, samt som exklusivt Bed & Breakfast med konferensmöjligheter.

Villa Billerud ligger längs Byälven. Till vänster från bryggan syns endast natur.  Åt höger smälter bruket in i grönskan.