Jönköping Rådhusparken

Månen och Venus 190102

Rådhusbyggnaden uppfördes ursprungligen som Allmänt läroverk 1866-1867 efter ritningar av Fridolf Wijnbladh. När läroverket flyttade till nya lokaler byggdes byggnaden om till rådhus, vilken invigdes 1914. I byggnaden låg tingsrätten fram till 1984 då den flyttades till Hovrättstorget.

Framför Rådhuset finns en musikestrad från 1952, ritad av Gösta Planck (stadsarkitekt 1941-1953).

I parken finns en byst av Viktor Rydberg av John Börjeson (1898).

Sävsjö Stora torget

Månen och Venus 190102

Stora torget lever upp på fredagarna när det är torghandel. Fontänen med skulpturen Gossen av Margareta Engström (1972) utgör ett blickfång på torget. Förr delades torget av biltrafiken, som gick snett över torget längs den så kallade diagonalen.

En av stadens handelsgator, Köpmangatan, utgår från torget. Kring torget ligger bland annat före detta Stadshotellet, Smålands Dagblads redaktion samt turistbyrån.

En fråga som kan uppstå angående namnet på Torget är: ”Om det finns ett Stora torget, var finns det då ett Lilla torget?” Svaret är att Lilla Torget inte finns längre. Det har bytt namn till Lundbergsplan.