Getabäck

Getabäck

Livet kring Getabäck och i Loshult var mycket livligare då riksgränsen mellan Sverige och Danmark gick här. Platsen hade fortfarande betydelse hundra år efter Skåne blev svenskt.

På båda sidorna av bäcken låg ett par värdshus: Stora Helvetet och Lilla Helvetet. Här såldes även de berömda kvarnstenarna från Höör vidare till småländska bönder. (Källa: Snogerup & Jørgensen, I Linnés hjulspår runt Skåne [1997] sid.12)

Stockholm Årstabroarna

Årstabroarna

Årstabroarna är två järnvägsbroar som knyter samman Stockholm med södra Sverige.

Den första Årstabron stod färdig 1929 som en del i ett stort kommunikationsprojekt som underlättade för sjötransporter längs Hammarbykanalen. Tidigare hade Västra stambanan gått över en järnvägsbank med öppningsbar klaff vid Liljeholmens station, vilket skapade problem för järnvägstrafiken. Med Årstabron kunde trafiken drivas med färre avbrott.

Järnvägskapaciteten söderut blev trots den nya sträckningen och bron snart för liten och den så kallade getingmidjan i Stockholm blev alltmer problematisk. En ny Årstabro med två spår stod till slut klar 2005.

Med den nya bron användes den nya, västra bron för norrgående tåg och den östra bron för södergående trafik. Efter att citybanan stod klar 2017 används nya bron för pendeltågstrafiken och den östra bron av fjärrtågen.

Vänersborg järnvägsbron

Vänersborg järnvägsbron

Den över 100 år gamla järnvägsbron i Vänersborg har ett ärofullt förflutet. Vid invigningen 1916 var bron Europas längsta enarmade klaffbro med en fri spännvidd på 40 meter. Det krävdes en motvikt på 400 ton för att kunna lyfta bron för båttrafiken på Trollhätte kanal.

Den svenske konstruktören  hette Ernst Nilsson men själva brokonstruktionen var utvecklad av den amerikanske ingenjören Joseph Baermann Strauss. Denne amerikanske konstruktör är kanske mest känd för Golden Gate-bron i San Fransisco.

En ursprunglig järnvägsbro stod klar 1866-1867 då Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg (UWHJ) invigdes. Under åren 1909- 1916 byggdes Trollhätte kanal om och då behövdes det även en ny bro. Järnvägsbron ligger i anslutning till Vänersborgs järnvägsstation.

Dalbobron ligger norr  om järnvägsbron.

(Fakta hämtad från Rickard Skölds artikel Järnvägsbron firar 100 år av spännande historia i ttela, 25 augusti  2016)