Almesåkra kyrka och sockenstuga

Almesåkra kyrka

Almesåkra kyrka ligger vid den fordom viktiga landsvägen mellan Jönköping och Kalmar. Med järnvägarna skapades helt nya rese- och transportmönster.  Även marknaden förlorade sin betydelse […]

Aneby Allianskyrkan

Aneby Allianskyrkan

Allianskyrkan följer sina historiska rötter tillbaka till möten på 1850-talet hemma i AP Anderssons barndomshem på Skärsjö, där hans far Anders Isaksson bjöd in predikanter […]

Aneby kyrka

Stationsamhället Aneby växte fram i skärningspunkten mellan fyra socknar. Huvuddelen kom dock att ligga i Bredestads socken. Likt många andra nygrundade samhällen längs stambanor, som […]

Blåviks kyrka

Blåviks kyrka

Blåviks kyrka vid sjön Sommen invigdes 1873. I motsats till de flesta kyrkor är den orienterad i nord-sydlig riktning. Tornet, som brukar stå i väster, […]

Broby kyrka

Broby kyrka

Östra Broby kyrka brann 1930. Två år senare hade kyrkan byggts upp igen. Arkitekt var Sven Wranér. Kyrkan som brann hade på 1870-talet ersatt en […]

Bromölla S:t Petri katolska kyrka

St. Petri katolska kyrka Bromölla

Katolska arbetare från framför allt Galizien kom som arbetskraft till Iföverken i början på 1900-talet. I samband med första världskrigets utbrott reste de flesta hem […]

Brågarps kyrka

Brågarps kyrka är den mest centralt belägna kyrkan inom Svenska kyrkan i Staffanstorp. Stenkyrkan från 1100-talet ersatte en äldre stavkyrka. Valv tillkom på 1400-talet. Tornet […]

Bräkne-Hoby kyrka

Bräkne-Hoby kyrka

Bräkne-Hoby är Lunds stifts största landsortskyrka, en treskeppig basilika med klerestorium. Kyrkan byggdes 1868-1872 efter ritningar av Helgo Zetterwall. En äldre medeltida kyrka revs för den […]

Dalby kyrka

Dalby kyrka

Dalby Heligkorskyrka var domkyrka tills en ny domkyrka byggdes i Lund. Det finns många spännande historier om kyrkan, varav en återberättas av Linné: ”Här var […]

Degeberga kyrka

Degeberga kyrka

Kyrkan var stängd vid Resepraktikans besök 2019, men i en film av Kyrkoguiden visas det intressantaste av interiören (se filmen längre ner på sidan). Kyrkan […]

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka ligger vid Stora torget. Kyrktornet uppfördes 1784 och nuvarande kyrkobyggnaden byggdes 1887-1889. Arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan byggdes om 1942-43. I samband med […]

Emmaboda kyrka

Emmaboda kyrka

Emmaboda uppstod som en järnvägsknut inom Vissefjärda socken. Under flera decennier förblev Emmaboda kvar i Vissefjärda församling utan egen kyrka i själva samhället. På 1920-talet […]

Enköping Vårfrukyrkan

Enköping Vårfrukyrkan

Vårfrukyrkan har en mycket lång historia som leder tillbaka till 1100-talet. Det har genomförts stora ombyggnader av kyrkan under århundradena, särskilt under 1400 och 1800-talen. […]

Eskilstuna Elimkyrkan

Elimkyrkan Eskilstuna

Elimkyrkans Baptistförsamling har funnits på Nygatan sedan kyrkan stod färdig 1910. Den har förblivit i stort sett oförändrad sedan dess. Eskilstuna Baptistförsamling, som bildades 1866, […]

Eskilstuna Fors kyrka

Fors kyrka Eskilstuna

Fors kyrka ger ett lite snett och vint intryck. Det beror sannolikt på att kyrkan är byggd på inte helt fast mark längs Eskilstunaån vid […]

Eskilstuna Klosters kyrka

Klosters kyrka Eskilstuna

Otar Hökerberg ritade kyrkan som stod färdig 1929. Namnet Klosters kyrka hänvisar till Johanniterorden som var verksam i Eskilstuna under medeltiden. Johanniterklostret grundades i troligen […]

Eskilstuna S:t Eskilskyrkan

Eskilstuna S:t Eskilskyrkan

Sedan 1961 har S:t Eskilskyrkan legat på Båtsmansgatan, ursprungligen som Eskilstuna missionsförsamlings, därefter Equimeniakyrkans (med samarbete med andra frikyrkor som Elimkyrkan i Eskilstuna) församlingskyrka. Kyrkan […]

Eslöv Österkyrkan

Österkyrkan i Eslöv byggdes 1897 som Missionsföreningen Betel. Under slutet av 1900-taket och 2000-talet ökade det ekumeniska samarbetet. EFS missionsförening inledde verksamhet i huset som […]