Eslöv Druvan

Kavli Druvan i Eslöv är ett företag vars historia sträcker sig tillbaka till 1874 då Per Håkansson (1842-1918) startade tillverkning av ättikssprit. 1893 lanserades klassikern, desinfektionsmedlet Salubrin.

Efter Håkanssons död omvandlades företaget till det stiftelseägda AB P. Håkansson. Senare bytte företaget namn till Druvan. (Fabriksanläggningen ligger i kvarteret Druvan.) År 2000 bytte företaget åter namn – denna gång till Dr Pers Food. Norska livsmedelsföretaget Kavli köpte Dr Pers Food 2011.

Salubrin såldes 1999 till Hardford & Schtoff (Numera Hardford AB). Salubrin tillverkas numera i Linköping.

Kavli Druvan i Eslöv är känt för sina senapsmärken som Hultbergs. Produktionen av Västerviks senap flyttades till Eslöv 2007. Johnny´s senap skapades av Johnny Andersson i Söderhamn. Andersson sålde märket till Druvan när han blev pensionär. Tillverkningen flyttades till Eslöv.

Livsmedelsgrannen Felix startade som ett dotterbolag till AB P. Håkansson.

Per Håkansson doktorerade i kemi och hade ett livslångt intresse för vetenskap och sjukvård. Utifrån hans testamente skapades en stiftelse för utdelning av forskningsbidrag. Vidare grundades ett sjukhem i Eslöv. Sjukhemmet var från 1940-talet verksamt i ”Eslövkungen” Christian E. Nilssons gamla villa på villagatan. Verksamheten såldes 2005 till Partnergruppen.

Götene mejeri

Götene Arla & Semper

Nuvarande mejeriet i Götene, Arla Foods Götene Dairy, byggdes 1971. Här tillverkas bland annat smör, Bregott, Lätt & Lagom samt ostsorterna Wätgöta Kloster, Riddar och Billinge.

En nyhet i sortimentet är den ekologiska osten Hova, vars namn är en hyllning till den uppfinningsrike mejeristen Sven Fenelius. Han var verksam vid mejeriet i Hova, Gullspångs kommun och uppfann bland annat en metod för att tillverka fyrkantiga ostar utan kant. Dessa ostar behövde inte heller vändas regelbundet som de traditionella runda ostarna.

Mejeriet är granne med Semper.

Götene Semper

Götene Arla & Semper

Företaget Semper etablerades 1939 av Axel Wenner-Gren som Svenska Mjölkprodukter AB (SMP). Nuvarande namnet antogs 1963. Götenefabriken byggdes upp under 1940-talet.

Bondekooperationen (Arla) tog över företaget 1962 och efter ett antal omstruktureringar hamnade Götenefabriken 2007 i det schweiziska företaget Heros ägo.