Bjersjöholm

Bjersjöholm

Med Linnés egna ord.

På ett flertal platser som besöktes av Linné finns informationsskyltar uppsatta. Dessa består av ett Linnécitat från den aktuella platsen, en teckning samt kompletterande information.

Resan till Bjersjöholm blev inte bara en utflykt till en plats besökt av Linné, utan blev även en kommentar till informationsskyltens innehåll. Teckningens motiv iscensattes.

Eslöv Ellinge slott

Ellinge slotts historia sträcker långt tillbaka till medeltiden. Dock finns endast rester av 1200-talsborgen kvar. Slottet har genomgått omfattande ombyggnader. Stora förändringar genomfördes bland annat vid en stor ombyggnad på 1700-talet av Wilhelm Bennet. Den tidigare kringbyggda skånsk-danska borgen bröts upp och omvandlades till en herrgård av mer svenskt snitt.

I slutet av 1800-talet lät Fredrik Wrangel och hans hustru Ebba (född Piper) bygga en separat villa vid slottet. De flyttade in i villan och slottet var huvudsakligen obebott. Efter deras son Carl Gustaf Wrangels död 1948 såldes slottet till Ernst Wehtje j:r.

För närvarade (2017) ägs slottet av Wehtjes son son Mikael Wehtje. Slottsparken är öppen för besökare medan själva slottet kan endast bokas för gruppvisningar. Slottet kan hyras till bröllop och andra festligheter.

För finsmakare av starkare drycker är Ellinge en plats av betydelse. Här tillverkas sedan 2009 kvalitetsvodkan Purity Vodka. Eslöv har därmed sedan spritfabriken stängdes 1957 åter alkoholtillverkning av betydelse inom kommungränsen.

Krapperups slott

Krapperups slott

På väg mot Kullen ligger Krapperups slott.

Godset är bland annat känt för den vetenskapliga verksamhet som bedrevs av Nils Christoffer Gyllenstierna (1789-1865) och Carl Gyllenstierna (1819-1866). Den förre var framför allt naturvetare och skrev bland annat 1851 en monografi över floran på Kullaberg. Sonen Carl var mer inriktad på fornhistorien.

Toppeladugård

Toppeladugård

Linné nämner särskilt om Toppeladugård en labyrint i slottsparken. Labyrinten lär finnas kvar, men den är inte öppen för allmänheten.

En annan sevärdhet under modern tid på Toppeladugård var gårdsbutiken Gåsa-slottet. Butiken var stängd vid tidpunkten för utflykten i Skånska resan 2006.

Det är lite oklart om gårdsbutiken är verksam våren 2019.

Vrams Gunnarstorp

Vrams Gunnarstorp

Resepraktikan dokumenterade trädgården vid sitt besök 2006.

Parken i Vrams Gunnarstorp var berömd redan under Linnés tid. Särskilt de uråldriga buxbomhäckarna är verkliga sevärdheter. De stora avenbokshäckarna vore också väl värda ett besök i slottsparken, som tyvärr inte är öppen längre för allmänheten.

Anledningen till att parken har stängts är risken för att buxbomshäckarna ska smittas av en mycket allvarlig sjukdom.

Vrams Gunnarstorp ligger vid Söderåsen och slottsparken övergår i skog. En etapp av Skåneleden passerar slottet.