Linköping Garnisonen

Garnisonen Linköping

Garnisonen är en stadsdel i Linköping som har växt fram efter Livgrenadjärregementets (I 4) och Svea artilleriregementes (A 3) nedläggning 1997. Dubbelkasernområdet uppfördes ursprungligen 1922 för de två livgrenadjärregementen som var stationerade på Malmen utanför Linköping.

1927 upplöstes de båda regementena och omorganiserades till Livgrenadjärregementet. Detta regemente använde huvudsakligen den västra delen av dubbelkasernområdet fram till nedläggningen.

Den östra delen inhyste olika verksamheter tills den åter beboddes av ett regemente genom Östgöta luftvärnsartilleriregemente (A 10) (1938-1942) som ombildades till Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2) (1942-1963). Regementet avvecklades och ersattes av Svea Artilleriregemente (A 3) som flyttade från Rissne på Järvafältet. Regementet verkade sedan i Linköping till 1997.

På området finns minnesstenar över Lv 2, I 4 och A 3.

Den numera civila Garnisonen har drag av ett rättscentrum då flera verksamheter utöver Linköpings tingsrätt har förlagt sin verksamhet till det gamla regementesområdet. I området finns bland annat Förvaltningsrätten i Linköping, Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL.

Garnisonmuseet var verksamt till februari 2016 då det stängdes. Det är oklart vad som händer med museet och samlingarna.

Området förvaltas av Garnisonfastigheter. I länklistan längre ner på sidan finns en länk till en översiktskarta över området.

Stockholm Telefonplan

Telefonplan

Teletornet lyser i olika färger och de tidigare fabriksbyggnaderna har omvandlats till Sveriges Designcentrum. Hit flyttade Konstfack 2004 och här utbildas webbdesigners och projektledare bland många andra kreativa företag .

På 1930-talet flyttade telefonbolaget  L.M. Ericsson hit. Arkitekten Ture Wennerholm ritade extremt funktionella byggnader uppbyggda efter löpande-bandprincipen. Eftersom fabriken hade uppåt tusen anställda så planerades också bostäder för dem. Under åren 1938-40 byggdes en hel stadsdel i södra Midsommarkransen, som kom att kallas för L M -staden. Byggmästaren Olle Engkvist tillämpade ett mycket rationellt seriebyggande som innebar att byggnadsarbetarna organiserades i arbetslag efter yrkeskategori och de gick från hus till hus och utförde sina uppgifter i tur och ordning. Det byggdes drygt 1000 lägenheter om ett eller två rum och kök. Trevåningshusen ligger i kuperad terräng, de är långsmala och man kallade dem för ”skokartonger”.

Intill torget ligger Midsommargården. Byggnationen sponsrades av L M Ericsson för att arbetarna skulle ha tillgång till bibliotek, utställningar och kursverksamhet. Postkontoret som låg längs L M Ericssons väg 27 har blivit restaurangen ”Landet”.

T-stationen Telefonplan invigdes 1964 och konstnären Bo Samuelsson utsmyckade perrongen 1997 med bland annat grafiska morsesignaler i gult och grönt kakel.