Forserum Centrumplan med Centrumkyrkan

Centrumplan Forserum

Under en promenad mellan stationen och vattentornet passeras Centrumplan och Centrumkyrkan.

Resepraktikan var en gång i Forserum under en Forserumdag och lyssnade på ett föredrag i Centrumkyrkan som handlade om hur det svenska samhället var organiserat under kalla kriget och hur Sverige förbereddes för att klara av en omställning från fred till krig.

Föredraget hölls av Roland Sandberg  tidigare försvarsdirektör i Jönköpings län. Han presenterade sin bok ”Beredskap i Jönköpings län under kalla kriget”. Tyvärr var boken utsåld.

Jönköping Hovrättstorget

Månen och Venus 190102

Hovrättstorget erbjuder ett flertal sevärdheter som Gamla Rådhuset, Hovrätten och Jönköpings teater. På torget finns konstverket Torgbrunn (1951) av skulptören Sven Lundqvist.

Fram till våren 2012 fanns tingsrätten och förvaltningsrätten vid torget. Dessa domstolar flyttade därefter till Rättscentrum.

Bredvid domstolarnas gamla lokaler ligger Malmborgs konditori.

Karlskoga Alfred Nobels torg

Karlskoga Alfred Nobels torg från biblioteket

Det centrala torget i Karlskoga har namngivits efter Alfred Nobel. Han var inte verksam särskilt länge i Karlskoga (1894-96), men han hade stor betydelse för bland annat utvecklandet av stadens storindustri Bofors. Tidigare hette torget helt enkelt Torget, men den 21 oktober 1998 fick torget sitt nya namn.

Karlskoga fick stadsrättigheter 1940 och för att visa detta byggdes ett par representativa byggnader kring torget, som till exempel det kombinerade  stadshuset-hotellet (ritat av  Sune Lindström) och tingshuset-polisstation på hörnet av torget. Den växande kommunen hade ett stort behov av fler lokaler och flyttande från hotellsidan av torget till  hörntomten vid torget (och vidare längs Katrinedalsgatan).

Andra sidor vid torget ”omgestaltades” under rivnings- och ombyggnadsvågorna på 1960- och 70-talen. Komplexet där biblioteket ligger är från denna tid.

På torget finns skulpturen Morgon (1940) av Oscar Antonsson (1898-1960). Skulpturen stod innan ombyggnaden av hotellet inne på en öppen innergård. Nu är passagen igenbyggd, men med sin nya placering förblir skulpturen i Karlskogabornas blickfång.

Bilden nedan är hämtad från Riksantikvarieämbetet (Public Domain) och visar Stadshuset-hotellet innan ombyggnaden.

Kumla torg

Kumla torg

Kumla torg utgör en centralpunkt i Kumla. Vid torget ligger kommunhuset. För den som vill ta sig en paus och titta på folklivet på torget finns bland annat två kaféer, Landals café  och Sveas café, att välja på. Resepraktikan åt en dagens paj på Landals uteservering och kunde betrakta livet på den östra sidan av järnvägen.

På torget finns även ett slags ”framtidssäkrat” monument över stadens historia – Millennieklockan av Per Flodström (1999). En del viktiga händelser har huggits in i graniten, men det finns ännu tomma ytor för bidrag av framtidens minnen och märkesdagar.

Skåne Tranås

Skåne Tranås

Skåne Tranås var en mötesplats redan på diligensens tid.

Medeltidskyrkan, som besöktes av Linné, revs och ersattes av en ny kyrka på 1880-talet och i samband med rivningen kan stänkelsekaret ha gått förlorat. 

I filmen slår Oscars klocka på Tranesgården, vilket den gör varje timme mellan 9 – 21. Namnet Oscar kommer från dåvarande ordföranden Oscar Mårtensson i Tranås Ungdomsförening. Han bidrog till att gården kom i föreningens ägo 1951.

Stockholm Hötorget

Hötorget har varit en torghandelsplats alltsedan 1600-talet. Hit kom bönder från Roslagen med hö och halm, levande djur och fjäderfä. År 1914 förbjöds handeln med färskt kött, flått vilt, rökt fisk och mycket annat på torget av sanitära skäl. De flesta livsmedelsförsäljarna flyttade då in i Centralsaluhallen från 1880-talet. Redan tidigare hade man flyttat handeln med skogsprodukter och hö till Norrmalmstorg.

Söder om Hötorget låg Beridarebanan under 1600-talet. Här ägnade sig adelsmän och kungar åt ridderliga idrotter, tornerspel och kröningsfester.

I samband med Norrmalmsregleringen revs den gamla saluhallen 1953 och den nya Hötorgshallen, ritad av David Halldén invigdes 1958. Folk hade i början svårt att hitta den, då den ligger under markytan, under Filmhuset Sergel.

Konserthuset från 1926 på den östra sidan av torget ritades av Ivar Tengbom. Skulpturgruppen Orfeus-brunnen av Carl Milles restes 1936.

På västra sidan står PUB-huset som byggdes i omgångar  mellan åren 1916-1924. Varuhuset byggdes om till hotel Haymarket 2016.

Framtidsasken, trädet  intill Kungsgatan planterades 1986 när föreningen Globträdet hade sitt första Framtidsmöte. Trädet är tänkt att förena gamla och nya mångkulturella symbolhandlingar.

Sävsjö Stora torget

Månen och Venus 190102

Stora torget lever upp på fredagarna när det är torghandel. Fontänen med skulpturen Gossen av Margareta Engström (1972) utgör ett blickfång på torget. Förr delades torget av biltrafiken, som gick snett över torget längs den så kallade diagonalen.

En av stadens handelsgator, Köpmangatan, utgår från torget. Kring torget ligger bland annat före detta Stadshotellet, Smålands Dagblads redaktion samt turistbyrån.

En fråga som kan uppstå angående namnet på Torget är: ”Om det finns ett Stora torget, var finns det då ett Lilla torget?” Svaret är att Lilla Torget inte finns längre. Det har bytt namn till Lundbergsplan.

Sävsjö tunneltorget

Månen och Venus 190102

Tunneltorget är en av de platser inom Sävsjös tradgård som skapades i samband med byggandet av planfria korsningar längs stambanan. Skulpturen heter Vattenkälla och är utförd av Solbritt Forsling-Jörpeland (1997).

Skulpturen bekostades av Sävsjöpojkarna. Torget ändrar dramatiskt karaktär efter årstid. Även skulpturen har dramatiskt ändrat färg då den allt svagare blå färgen slutligen blästrades bort och skulpturen blev grå.

Tomelilla Torget

Tomelilla Torget

Det centrala torget i Tomelilla heter Torget. Detta torg ligger vid järnvägsövergången med de intressanta tunnelhusen. I det östra tunnelhuset ligger Celticbaren

Vid torget finns utöver restauranger, banker och butiker även second hand-butiken Kupan vid Torget 15. På torget finns en skulptur av Carl Milles.

Följer man järnvägen norrut hamnar man vid järnvägsstationen. På vägen dit passeras Hasse & Tage-museet som ligger i det västra tunnelhuset.

Det har förts en del diskussioner i Tomelilla om att döpa om Torget till Hans Andersons torg. Meningarna är delade.

Torsås torg

Torsås torg med busstation

Här ligger Torsås busstation. Tidigare under Torsås järnvägsepok ledde fyra järnvägslinjer till stationen på det nuvarande torgets område.

Det finns inte mycket som talar om järnvägsjistoria numera, men Lions iordningställde år 2010 banvallen till Bergkvara för gång- och cykeltrafik. I Bergkvara finns stationen kvar.

Vetlanda Stortorget

Månen och Venus 190102

Kring Stortorget i Vetlanda finns bland annat Stadshuset och Stadshotellet. Stadshotellet var ursprungligen en våning lägre när det byggdes 1937; den extra våningen tillkom vid en omfattande ombyggnad 1956-57.

På torget finns skulpturen Djur och människor (1956).

I närheten av Stadshotellet finns Vetlandas båda tidigare stadshus.Första Stadshuset (1911), arkitekt August Atteström.

Andra Stadshuset hade lokaler för polis och brandväsende), 1943, arkitekt Johanes Dahl.

Värnamo Kyrkotorget

Månen och Venus 190102

Kyrkotorget i Värnamo är intressant då det fram till mitten av 2000-talet omgärdades av den politiska makten (stadshuset), den andliga makten (kyrkan) och den juridiska makten (tingsrätten). Den sistnämnda har dock lagts ner och rättsfall avgörs numera i Jönköping.

På torget finns ett flertal konstverk och skulpturgrupper av Bror Marklund:
Marknadsbilder, Marknadsgycklare, Mäster Olof

Västervik Fiskartorget & Grönsakstorget

Vöstervik torgen

Den stora torgytan nere vid småbåtshamnen och stenpiren består av två olika torg. Vid Grönsakstorget ligger Saluhallen som är ritad av Fredrik Anderberg. Vid gränsen mellan Fiskartorget och Grönsakstorget finns en konstfärdigt utformad vattenpump.

En webbkamera vakar över Grönsakstorget till vänster och det något mindre Fiskartorget nere vid vattnet till höger.

På denna webbkamera syns de båda torgen tydligt med det stora Grönsakstorget till vänster och det något mindre Fiskartorget nere vid vattnet till höger.

Västervik Stora torget & rådhuset med turistbyrån

Västerviks torg & rådhus

Västervik hade rådhusrätt fram till 1960 då Västervik förenades med Tjusts domsaga. Den nya rätten flyttade till nybyggda lokaler på Fabriksgatan vid Stadsparken. Lokalerna utgör numera en del av Västerviks kommunhus.

För den återkommande Västervikturisten kan det kännas överraskande att turistbyrån inte finns i varmbadhuset på Strömsholmen längre. Västerviks turistbyrå finns numera i rådhuset, men i samband med renovering av rådhuset 2014-2015 fanns dock turistbyrån temporärt på Strömsgatan 9.

För den som vill följa vad som händer på Stora torget hemifrån TV-soffan eller i mobiltelefonen har Västerviks-Tidningen, vars huvudredaktion ligger vid torget, satt upp en webbkamera som håller koll på folklivet.