Säffle Villa Billerud

Villa Billerud, Säffle

Villa Billerud är ett  Exclusive Bed & Breakfast som ligger på Forskningsvägen bakom Billeruds bruk i Säffle.

Företaget Billerud byggde en disponentbostad i början av 1900-talet, men under den legendariske industrialisten Christian Storjohann (1868-1954) blev underhållet eftersatt. Efter Storjohann-epoken dömdes huset ut som fallfärdigt och en ny, representativ disponentbostad stod 1959 klar på samma plats som den gamla villan.

Några industrikonjunkturer senare omvandlades bostaden till kontor. Efter ytterligare några konjunkturcykler och ägarbyten tog nuvarande ägaren över 2004. Huset restaurerades till sin tidigare modernistiska prakt och används  numera som privatbostad, samt som exklusivt Bed & Breakfast med konferensmöjligheter.

Villa Billerud ligger längs Byälven. Till vänster från bryggan syns endast natur.  Åt höger smälter bruket in i grönskan.

Ystad station

Ystad station

Ystad station är numera vandrarhem och café. Stationen är känd från Wallanderfilmer där den har rollen som polishus. 

Stationsbyggnaden stod klar 1865. Arkitekt var Ludvig Vold som utgick från ritningar av Claes Adelsköld. Stationen utgjorde ena slutstationen på Ystad-Eslövs Järnväg (YEJ). 

Sträckan Ystad – Bjärsjölagård blev klar 1865 och sträckan vidare till Eslöv året därpå.

1874 invigdes Malmö-Ystads Järnväg (MYJ). Även detta bolag använde Ystad station. Ett närmare samarbete formaliserades 1912 mellan bolagen som Trafikförvaltningen Ystads Järnvägar (YJ).

Därefter följde invigningar av fler lokala linjer som kom att samarbeta med YEJ genom YJ när det gällde lok, vagnar, personal och trafik. Ystad – Gärsnäs Järnväg (YGJ) (1894) trafikerade en ny sträckning mellan Köpingebro och Gärsnäs.

Denna sträcka förlängdes 1902 till S:t Olof som Gärsnäs – S:t Olofs Järnväg (GStOJ). Projektet var inte lönsamt och bolaget köptes upp 1905 av YGJ. Det sammanslagna bolaget kom att heta Ystad – S:t Olofs Järnvägsaktiebolag (YGStOJ). Ekonomin för det sammanslagna bolaget var inte den starkaste och 1929 köpte Ystad stad upp bolaget och drev trafik under namnet Ystad – S:t Olofs Järnvägsaktiebolag.

Ystad – Brösarps Järnväg (YBJ) invigdes 1899. Bolaget delade spår med YEJ från Ystad till Tomelilla.

Ett kortvarigt järnvägsprojekt Ystad-Skivarps Järnväg (YSJ) byggde järnväg och bedrev trafik mellan Charlottenberg (station längs MYJ) och Skivarp (station längs TRJ). Banan invigdes 1901 och lades ner 1919. Spåren revs upp samma år.

Banorna kring Ystad förstatligades 1941 och trafiken drevs under ett par decennier vidare i ungefär samma omfattning. På 1970-talet började nerläggningarna.

Gods- och persontrafiken mellan Köpingebro och Hammenhög, samt persontrafiken vidare till Gärsnäs lades ner 1970. 1972 lades gods- och persontrafiken mellan Gärsnäs och S:t Olof ner. Godstrafiken mellan Hammenhög och Gärsnäs upphörde 1984. Det mesta av banan har rivits upp förutom sträckan Gärsnäs – S:t Olof som finns kvar.

Järnvägstrafikeran mellan Ystad och Eslöv tog slut på 1970- och 80-talen när godstrafiken mellan Tomelilla och Eslöv lades ner 1975 och persontrafiken 1983. Spåren (förutom 2 km vid Eslövs station) revs upp 1984.

Numera, 2017, går det tåg från Ystad till Malmö längs gamla MYJ, samt till Simrishamn via Tomelilla. Sträckan Ystad – Malmö elektrifierades 1996 och Ystad – Simrishamn 2003. Från detta år kallas sträckan mellan Ystad och Simrishamn officiellt för Österlenbanan.

Ystad bussterminal ligger i anslutning till järnvägsstationen.