Eslöv gamla polishuset

I Eslöv fanns Polisen sedan 1967 i en byggnad vid Föreningstorget.

Hyreskontraktet gick ut under 2010-talet och det blev dags för hyresförhandlingar. Polisen sade upp hyreskontraktet som en del i förhandlandet, men detta förhandlingsutspel resulterade i att de var tvungna att flytta ut under juni 2017.

Nya lokaler fanns i Orklas gamla huvudkontor på Ellingagaten. Här blev hyran väsentligt högre.