Linköping Garnisonen

Garnisonen Linköping

Garnisonen är en stadsdel i Linköping som har växt fram efter Livgrenadjärregementets (I 4) och Svea artilleriregementes (A 3) nedläggning 1997. Dubbelkasernområdet uppfördes ursprungligen 1922 för de två livgrenadjärregementen som var stationerade på Malmen utanför Linköping.

1927 upplöstes de båda regementena och omorganiserades till Livgrenadjärregementet. Detta regemente använde huvudsakligen den västra delen av dubbelkasernområdet fram till nedläggningen.

Den östra delen inhyste olika verksamheter tills den åter beboddes av ett regemente genom Östgöta luftvärnsartilleriregemente (A 10) (1938-1942) som ombildades till Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2) (1942-1963). Regementet avvecklades och ersattes av Svea Artilleriregemente (A 3) som flyttade från Rissne på Järvafältet. Regementet verkade sedan i Linköping till 1997.

På området finns minnesstenar över Lv 2, I 4 och A 3.

Den numera civila Garnisonen har drag av ett rättscentrum då flera verksamheter utöver Linköpings tingsrätt har förlagt sin verksamhet till det gamla regementesområdet. I området finns bland annat Förvaltningsrätten i Linköping, Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL.

Garnisonmuseet var verksamt till februari 2016 då det stängdes. Det är oklart vad som händer med museet och samlingarna.

Området förvaltas av Garnisonfastigheter. I länklistan längre ner på sidan finns en länk till en översiktskarta över området.

Vänersborg fd Västgöta regemente och Källhagens sjukhus

Regementsområdet Vänersborg

I Vänersborg finns likt många andra svenska städer ett nedlagt regemente med sina tidstypiska kaserner från början av 1900-talet. Det som särskiljer regementsområdet i Vänersborg är att det lades ned långt innan de stora försvarsnedskärningarna i Sverige efter det kalla krigets slut.

Västgöta regemente (I 6) lades ned redan 1927 i samband med nedrustningarna på 1920-talet. I 6 hann bara vara verksamt elva år i Vänersborg. Regementet flyttade år 1916 från Axvalla hed till de nybyggda kasernerna. Det nedlagda regementets personal och utrustning inordnades i Skaraborgs regemente i Skövde.

Regmentsepoken hade blivit kostsamt för Vänersborg. Bygget av kasernerna hade visserligen gett de lokala tegelbruken arbete, men stadens ekonomi försvagades. Staden kompenserades genom att i kasernerna inrättades Källhagens mentalsjukhus. Detta sjukhus var verksamt under ändrat namn fram till nedläggningarna av Sveriges mentalsjukhus i början på 1990-talet.

Vänersborg kom därmed att dela problematiken med andra städer vad man skulle göra med sina gamla kaserner. I Vänersborg byggdes  ett flertal byggnader om till bostadshus.

Det hade funnits militär närvaro i Vänersborgs innan I 6-epoken. Västgöta-Dals regemente hade under åren 1685-1862 sin övningsplats på Nygårdsängen söder om Karls grav vid Vassbotten. 1863-1906 var regementets övningsplats på Grunnebo hed. Därefter omvandlades regementet till Hallands regemente I 16 och flyttade in i nybyggda kaserner i Halmstad.