Vänersborg A.F. Carlssons Skofabrik

Carlssons skofabrik Vänersborg

A.F. Carlssons Skofabrik var under sin storhetstid en av Nordens största skofabriker, känd för bland annat varumärket Merkur.

Anders Fredrik Carlsson (1835 – 1907) började skotillverkning i mindre skala 1860, men expanderade och byggde på 1870-talet upp en mycket modern fabrik. Företaget leddes sedan av andra och tredje generationen Carlsson.

Efter andra världskriget blev det allt svårare för svenska skoproducenter att klara konkurrens från skotillverkare med lägre lönekostnader i södra Europa. Skofabriken lade ner tillverkningen 1969.

Vänersborgs stad köpte marken och lokalerna. Televerkets fabrik Teli etablerades i delar av fabriksområdet. Skofabrikens garveri revs för att ge plats åt det nya kommunhuset.

Det gamla vattentornet är granne med skofabriken.