Vänersborg tändsticksfabriken

Gamla tändsticksfabriken Vänersborg

Det fanns en tid då Vänersborg konkurrerade med självaste Jönköping om att vara den ledande tändsticksproducenten i landet. Vänersborg klarade dock inte av att hålla samma höga kvalitet som konkurrenterna i Småland. Denna konkurrens upphörde 1904 då Jönköping-Vulcans Tändsticksfabrik AB köpte upp Vänersborgsfabriken. Kreugers tändsticksimperium, Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), tog över 1917.

Tändsticksproduktionen i Vänersborg började när Robert Bergmark efter en brand flyttade sin tändsticksfabrik från Falköping  till Blåsut väster om Vänersborg. Fabriken flyttades 1853 till ett område öster om Vänersborgs museum och gamla vattentornet vid nuvarande Östra vägen.

Bergmark avled 1860 och verksamheten togs över av Anders Olof Andersson från Uddevalla. Fabriken brann ett par gången, byggdes omedelbart upp igen — i allt eldbeständigare material. Andersson började även modernisera produktionen. Svärsonen Wilhelm H.E. Nolting tog över verksamheten 1891 och fortsatte moderninseringsarbetet.

Kreugerkraschen drabbade Vänersborg hårt. Tändsticksfabriken lades ned 1932. Ett hårt slag för en stad som knappt hade hämtat sig från nedläggningen av regementet 1927.


Vykortets copyright: Vänersborgs museum (cc-by-sa)

Västervik Tändstickanområdet

Västervik tändstickan

Västervik var på sin tid en av de stora tillverkningsorterna av tändstickor. Västerviks tändsticksfabrik var verksam 1856-1968 på nuvarande Tändstickanområdet. Tändsticksfabriken Grantorpet något bortom tändstickanområdet var verksam 1897-1923.

1903 blev fabriken en del av Jönköping-Vulcan. Som störst var Västerviks tändsticksfabrik under 1920-talet med mellan 700 och 800 anställda.

Efter nedläggningen började fabriksområdet förfalla och på 2000-talet revs det mesta för att från mitten av decenniet ge plats åt bostadsbebyggelse. Det som finns kvar av fabriken är bland annat grindarna och en villa.