Aneby fornminne och Elis Sandberg-byst

Vid järnvägsövergången ellan gamla stationen och nya resecentrat finns det en del att titta på för den forn- och kulturhistoriskt intresserade.

Vid övergången finns en en stor sten kring vilken det har legat en grav från från järnåldern. Stenen har dock flyttats hit från originalplatsen. Höglandets fornminnesförening har även placerat en liten informationsskylt vid stenen.

Vid stenen finns en minibyst av den berömde ”THX-doktorn” Elis Sandberg. Veterinären. Bysten är rest av THX-patientförening sedan kommunen upplåtit mark.

Sandberg gjorde en upptäckt om sambandet mellan storleken på körteln thymus och en individs immunförsvar. Sandberg tolkade detta att om man injicerade Thymus extrakt,THX, skulle immunförsvaret bli väsentligt förstärkt.

Sandbergs verksamhet fick stor betydelse för Anebys ekonomi, då de talrika gästerna behövde kost och logi under sina vistelser. Sammanlagt behandlades ungefär 150 000 personer fram tills institutets nedläggning år 2000. Viss verksamhet med THX bedrivs ännu i Tyskland.

Myndigheterna såg inte med blida ögon på Sandbergs verksamhet och det ledde till rättsprocesser bland annat vid Norra Vedbo härads tingshus i Tranås.

Nässjö Torsa stenar

Nässjö Torsa stenar

Torsa stenar är ett fornminne med ett flertal järnåldersgravar söder om Nässjö. Området restaurerades i slutet på 1930-talet. Gravarna ser därmed ut som arkeologerna föreställde sig hur det kunde ha sett ut under järnåldern.

Den stora sevärdheten är en treudd, där sidorna är 17 meter långa. Det finns även ett par domarringar. I en av ringarna hittades på 1950-talet en begravningsurna som numera finns på länsmuseet i Jönköping.

Torsa stenar är ett modernt namn på området, förr kallades området för Drakaröret. Enligt folktron var platsen en drakes boning. Det gällde att hålla sig undan då draken vakade mycket misstänksamt över sin guldskatt.

Nässjö Åkersborgs röse

Nässjö Åkersborgs röse

Har man vägarna förbi Handskerydssjön upp mot gamla vandrarhemmet stöter man på Åkersborgs röse, en outforskad bronsåldersgrav från tiden 1100 – 500 f. Kr.

Dungen kring det tvådelade röset utgör en helhet, men den formerar en växtlig duo med ett intilliggande äppelträd.

Runt omkring ligger efterkrigstida villor. I dessa har det växt upp och växer upp barn som säkerligen gärna spelar fotboll. Bakom gravröset-dungen finns en gräsplan med enklare fotbollsmål.