Borås övre

Borås övre

Borås övre (öfwre) byggdes när järnvägen kom till Borås 1863 med Borås-Herrljunga Järnväg (BHJ). Arkitekt var Claes Adelsköld. Spårvidden var den för svenska förhållanden ovanliga […]

Broby station

Broby stationshus

Broby station låg vid Hästveda-Karpalund Järnväg (HKJ) som invigdes 1886. Numera går det inga tåg till stationen. Resenärer får istället välja buss vid den angränsande […]

Bromölla gamla stationen

Bromölla gamla stationen

Sedan 1999 har tågen stannat vid en ny station. Den gamla stationen finns dock kvar, numera som restaurang. Detta stationshus ersatte 1908 ett äldre stationshus […]

Degeberga station

Degeberga station

Degeberga station ligger högt ovanför själva samhället i dalgången. Den nedlagda järnvägens stationsbyggnad vilar tryggt bakom en hög häck. Järnvägen kom till Degeberga 1881 med […]

Eskilstuna fd Norra station

Gammal banvall vid fd Eskilstuna Norra

Det är inte mycket som indikerar att det låg en järnvägsstation här mellan 1895 och 1940-talet då stationen revs. Eskilstuna Norra station omkring sekelskiftet“EM 2496 […]

Eskilstuna fd Södra station

Vy mot väster från ungefär var Södra station låg förr

Södra station låg på östra sidan av järnvägsbron över Eskilstunaån. Bron ledde vidare till Eskilstuna centralstation. Den första stationsbyggnaden tillkom 1895 i samband med att […]

Everöds station

Everöd station

Everöds station vid Hotellvägen är andra generationens stationshus i Everöd. Det uppfördes i samband med att Everöd fick direktförbindelse till Kristianstad-Långebro 1901. Järnvägen till Everöd […]

Hanaskogs station

Hanaskogs station

Det går sedan lång tid inga persontåg till Hanaskog. Det bedrevs dock godstrafik in på 2000-talet på sträckan mellan Karpalunds station och Hanaskog. Trafiken hölls […]

Hesselby järnvägsstation

Hesselby station | Av Christian Koehn (fragwürdig) - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2174416

Hesselby järnvägsstation är en gammal, nedlagd station som renoverats och fungerar numera som järnvägsmuseum och bas för museijärnvägen Föreningen Gotlandståget — Gotlands Hesselby Järnväg. Efter […]

Hjo busstation

Hjo busstation

Busstationen ligger på bangården för den smalspåriga (891 mm) Hjo-Stenstorps Järnväg (HSJ). Rälsen revs upp 1968 och stationshuset revs efter det sålts. Järnvägsstationen ersattes av […]

Hörby station

Hörby Station

Tågtrafiken försvann ganska tidigt från Hörby. Järnvägsstationen finns dock kvar och dess unika sidobyggnader, som ursprungligen fungerade som lokstallar, finns även kvar. Första järnvägslinjen som […]